Invoering Fysio Prestatie Monitor in 2010

 De praktijk 4hands en uw therapeut werken mee aan de Fysio Prestatie Monitor (FPM). Met de FPM wordt uw mening gevraagd over de praktijk en de therapeut en kunt u aangeven of u tevreden bent over de geleverde zorg.

De Fysio Prestatie Monitor is een online kwaliteit- en tevredenheidmeting onder de patiënten van 1e lijns fysiotherapiepraktijken. Als u bij 4hands onder behandeling bent zal de fysiotherapeut u een brief geven  om u te informeren over dit kwaliteitssysteem.

Fysiomonitor wordt beheerd door een onafhankelijke onderzoeksbureau, ADV Market Research. Dit betekent dat uw persoonsgegevens gebruikt worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Het proces bestaat uit drie stappen:

1. Tijdens de behandeling vraagt de therapeut aan u om deel te nemen aan het onderzoek. U geeft wel of geen toestemming om deel te nemen aan het onderzoek, deelname is altijd vrijblijvend.

2. Binnen één week na de laatste behandeling krijgt u automatisch een e-mail met een uitnodiging om deel 1 van de online enquête in te vullen. In deze enquête komen vragen aan bod over uw tevredenheid over de accommodatie, de praktijkvoering, informatievoorziening, de houding (vriendelijkheid van de therapeut) en uw huidige medische conditie.

3. Deel 2 van de enquête. Na twee maanden wordt er wederom automatisch een e-mail aan u gestuurd met een uitnodiging om deel 2 van de online enquête in te vullen. Deze enquête is aanmerkelijk korter en geeft inzicht in de kundigheid van de therapeut en uw mogelijk herstel.

U wordt dus op twee verschillende momenten naar uw mening gevraagd om te kunnen bepalen of de behandeling effect heeft gehad en hoe het algehele beeld van de behandeling is.

4hands dankt u alvast hartelijk voor uw deelname!