Nettie in opleiding tot Oedeemtherapeut!

Dit najaar (2012) is onze collega Nettie Koekebakker gestart met de opleiding Manuele Lymfdrainage ad Modum Vodder (MLDV).
In maart 2013 zal ze deze opleiding afronden en kunnen we ons team uitbreiden met een gecertificeerde oedeemtherapeut!

Het doel van oedeemtherapie is afname van (een abnormale hoeveelheid) vocht wat zich (door verschillende oorzaken) heeft opgehoopt in het weefsel/ een lichaamsdeel. De Fysio-oedeemtherapeut zal door middel van Manuele lymfdrainage, compressie therapie en lymftaping het oedeem verminderen.