Disclaimer

Met deze website wil 4hands, praktijk voor handtherapie (verder te noemen ‘4hands’) u informeren over 4hands en de behandelingen die daar worden uitgevoerd. De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. 4hands spant zich in de om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. 4hands sluit iedere aansprakelijkheid voor de op deze website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of behandeling door een handtherapeut. Wij adviseren u dan ook altijd een afspraak te maken met een handtherapeut om te horen wat mogelijk/wenselijk is in uw specifieke situatie.

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan 4hands worden beheerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. 4hands heeft geen zeggenschap over of enige andere invloed op deze sites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, geluid en html-codes, behoren toe aan 4hands (dan wel haar licentiegevers) en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik van deze website mag niets van deze website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 4hands.