Huisregelement

praktijk_regelement
Hygiëne:
• Het is verboden te roken in de praktijk.
• Het nuttigen van etenswaren in de praktijk is niet toegestaan.

Afspraken/vergoedingen:
• De eerste afspraak wordt een intake en onderzoek afgenomen, de tweede afspraak vindt de daadwerkelijke behandeling plaats. Bij directe binnenkomst zonder verwijzing zal er eerst een screening worden afgenomen.
• U kunt telefonisch een eerste afspraak maken.
• Bij verhindering dient u de afspraak 24 uur van tevoren af te zeggen, anders zijn wij verplicht de kosten voor de behandeling bij u in rekening te brengen (zie praktijktarieven).
• Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie en/of ergotherapie na te gaan. Het eventueel overschrijden van de behandellimiet/vergoeding is uw verantwoordelijkheid. Indien uw verzekering de behandeling niet vergoedt zult u een praktijknota toegestuurd krijgen.
• U bent op de hoogte van onze praktijktarieven (deze hangen in de wachtkamer).
• Bij een eerste afspraak dient u een identiteitsbewijs en de verwijzing (indien u bent verwezen door een huisarts/specialist) mee te nemen.
• De gereserveerde behandeltijd bij de fysiotherapeut is 30 minuten, inclusief de verwerking van administratieve gegevens. Bij gereserveerde behandeltijd bij de ergotherapeut kan langer zijn.
• Iedere patiënt heeft recht op inzage in zijn/haar patiëntendossier.
• Er wordt veelal tussentijds en aan het eind van de behandeling gerapporteerd naar de verwijzer of huisarts. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit kenbaar maken bij uw therapeut.

Privacyreglement, schade, klachtenregeling:
• In de praktijk wordt een privacyreglement gehanteerd. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens administratief worden vastgelegd en bewaard conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
• De praktijk hanteert de Wet op Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO)
• Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen, neem uw waardevolle bezittingen daarom altijd mee.
• Wij zijn niet verantwoordelijk voor letsels, schade of ongevallen opgelopen in de praktijk.
• Indien u moedwillig of ondoordacht iets van/in de praktijk 4hands vernielt, zullen de kosten voor reparatie, vervanging of reiniging bij u in rekening gebracht worden.
• In de wachtruimte kunt u gebruik maken van de literatuur/lectuur, het is niet de bedoeling deze mee te nemen naar huis. Folders van het folder rek kunt u gratis meenemen.
• Als u klachten heeft kunt u deze melden aan uw therapeut en contact opnemen met de praktijkeigenaren. Wanneer dit niet bevredigend is kunt u de klachtenregeling opvragen via één van de praktijkeigenaren. Een folder van de klachtenregeling is aanwezig in het folder rek. Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF en de EN.
• Bij langdurige afwezigheid van uw therapeut door vakantie, ziekte of zwangerschap wordt de behandeling waargenomen door een collega handtherapeut.
• Alle fysiotherapeuten werkzaam in de praktijk 4hands zijn geregistreerd in het BIG-register en in het Centraal Kwaliteitsregister. De ergotherapeuten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.